Wat bij blessure?

Bij een sportongeval tijdens de trainingen of wedstrijden dient een aangifte te worden ingediend.

Dit moet zo spoedig mogelijk (binnen de 14 dagen) aan de secretaris gemeld worden op het daartoe voorziene formulier samen met de naam en het aansluitingsnummer van uw ziekenfonds.

Indien de tussenkomst van een kinesist(e) noodzakelijk is, moet die door de behandelende arts worden voorgeschreven, zodat de toelating van de KBVB kan worden bekomen.

Een eventuele verlenging van de kinesitherapie moet voorafgaandelijk door de KBVB worden goedgekeurd. Daartoe wordt een medisch voorschrift aan de secretaris bezorgd.

  • Als de sportinactiviteit de 14 dagen niet overschrijdt (2 weekends zonder spelen), dan worden de kosten voor kinesitherapie niet terugbetaald. De terugbetaling voor kinesitherapie stopt bij het hervatten van de deelname aan de wedstrijden.
  • De tussenkomst voor kinesitherapie is beperkt tot 60 zittingen per ongeval per jaar.

De speler betaalt alle kosten en gaat dan naar zijn ziekenfonds. De afrekening, samen met het door de geneesheer ingevulde genezingsattest, wordt bezorgd aan de secretaris. Daarna wordt de terugbetaling door de KBVB uitgevoerd op de rekening van de club.

De club bezorgt u het door de KBVB gestorte bedrag.

Onkosten kunnen ingediend worden tot maximum 2 jaar na de datum van de aangifte van het sportongeval