KSV MELSEN

Meer dan 50 jaar geleden werd de club opgericht met als kernopdracht:

“Een kwalitatieve voetbalopleiding op zijn of haar niveau geven aan iedereen uit Melsen en omstreken die de voetbalsport wenst te beoefenen. Hierbij staan plezier op het veld en activiteiten eromheen centraal.”

 De vereniging kent geen politieke kleur, geen religieuze banden of voorkeuren, noch enige andere eigenschappen die onze maatschappij plegen op te delen.

Voor KSV Melsen zijn niet-spelende leden, supporters, de ouders van de jonge voetballers, het gemeentebestuur van Merelbeke, ex-spelers en de lokale zelfstandigen van zeer groot belang. De club houdt er dan ook aan om de familiale sfeer samen met deze mensen te koesteren. Tevens trachten wij een vertrouwensband met de ouders van onze spelers op te bouwen.

KSV Melsen is een bloeiende club met een rijke traditie in nevenactiviteiten die de club veel meer laten zijn dan een voetbalclub. Enkele voorbeelden: jeugdkampen, kaas & wijnavond, etentjes, vieringen van kampioenen, afsluitende feestjes op het einde van het seizoen, deelname aan gemeentelijke fora (sportraad) …

Leden worden niet alleen uitgenodigd om deel te nemen aan de vele activiteiten maar worden tevens benaderd voor het organiseren en uitvoeren ervan. Daarbij wordt er bewust naar gestreefd om de werkzaamheden niet op de schouders van een beperkt aantal leden te leggen maar in plaats daarvan een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid door de gehele vereniging heen te bewerkstelligen onder het motto “vele handen maken licht werk”.

Het lidmaatschap van KSV Melsen houdt daarom meer in dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een bal te trappen, om vervolgens na het douchen direct huiswaarts te keren. Dit betekent niet dat er een verplichting op een actieve participatie rust, maar naar de visie van KSV Melsen is betrokkenheid en de daaruit voortkomende clubloyaliteit en -liefde essentieel met het oog op de lange termijn continuïteit van de vereniging. De vele verenigingsactiviteiten vormen hier enerzijds een voorwaarde en tegelijkertijd een garantie voor.

Om vergelijkbare redenen is en blijft KSV Melsen een amateurvereniging in de meest zuivere zin van het woord. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor tot op zekere hoogte worden beperkt, kennen clubloyaliteit en -stabiliteit in de visie van de vereniging een hogere prioriteit. Dit laatste wordt mede gerealiseerd door jonge talentvolle spelers uit de eigen opleiding de kans te bieden om toe te treden tot de selectie van het eerste elftal, beloften of zondagsreserven.